Właścicielem i głównym projektantem jest: mgr inż. architekt Marcin Szkocny, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (2004). Laureat I miejsca w konkursie architektonicznym na projekt Centrum Dydaktycznego Akademii Morskiej w Gdyni (2010) oraz uczestnik wielu innych konkursów projektowych.


Doświadczenie zawodowe:

-Studia wyższe na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz obecna praca pozwoliły mi zdobyć odpowiednie doświadczenie zawodowe, które miałem możliwość rozwijać pracując nad różnego typu projektami: budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej jak również będąc w zespole projektowym dużych hal centrów logistycznych m.in.: dla firmy Panattoni w Czeladzi oraz elementów infrastruktury drogowej na autostradzie A4,  Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, drodze krajowej S7 Kraków - Zakopane,  drodze ekspresowej S8 w Warszawie. Dysponuję wiedzą z zakresu: Prawa Budowlanego, Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, Planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Przepisów techniczno-budowlanych.

OFERTA PROJEKTY PRACOWNIA KONTAKT REFERENCJE