Autorska Pracownia Architektury SZKOCNY & PARTNERZY zajmuje się kompleksowym opracowaniem dokumentacji budowlanej, koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę obiektów budowlanych we wszystkich stadiach od koncepcji poprzez projekt budowlany i wykonawczy aż po nadzór autorski.

  - Budynków użytecznośi publicznej, służby zdrowia, administracyjno-biurowych.
  - Elementów infrastruktury drogowej.
  - Wnętrz mieszkalnych i komercyjnych.
  - Załatwianiem formalności urzędowych: warunki zabudowy, uzgodnienia i pozwolenia.
  - Adaptacji projektów gotowych.

Na stałe współpracujemy z projektantami następujących branż:

  - konstrukcyjnej
  - instalacji sanitarnych (wod-kan, co, klimatyzacja, wentylacja)
  - instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  - drogowej

OFERTA PROJEKTY PRACOWNIA KONTAKT REFERENCJE